Waarom is bitcoin de toekomst?

15-10-2021

Waarom is bitcoin de toekomst? Waarom zijn er zoveel mensen die geloven in waarde propositie van Bitcoin? Laten we dit eens puntsgewijs bespreken.

In de eerste plaats, het huidige fiatgeldstelsel is kapot en in feite bankroet. Al het geld wordt digitaal als schuld in omloop gebracht door centrale en commerciële banken. Schulden lopen wereldwijd exponentieel op. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft alleen dit jaar 2021 ongeveer 30% van alle dollars in omloop digitaal bijdrukt met behulp van een toetsenbord. Financiële repressie voor de burgers met toenemende inflatie zal steeds hoger worden. Sinds 1913 is de koopkracht van de dollar met 97% gedaald. Bitcoin is ontwikkeld door Satoshi Nakamoto als een antwoord op dit probleem.

In de tweede plaats, alle financiële buitenlandse transacties vinden bemiddeld plaats met een hoop frictie (kosten en tijd). Bitcoin en het Lightning Network maken onmiddellijke P2P-betalingen mogelijk over de gehele wereld zonder rentmeesters en frictie. De recente Twitter integratie met Lightning is een concreet voorbeeld over hoe Bitcoin als p2p-monetair netwerk wordt ingezet.

In de derde plaats, bitcoin is een decentraal monetair netwerk en systeem ontwikkeld door ingenieurs op basis van wiskunde, algoritmes en cryptografie. Het betekent dat Bitcoin over een eigenschap beschikt die nog nooit hebben bestaan voor een asset: vertrouwen die niet afhankelijk is van mensen, maar gebaseerd is op de principes van wiskunde, computerwetenschappen en speltheorie. Er is geen vertrouwen meer nodig in politici, ambtenaren en bankiers. Bitcoin verwezenlijkt een scheiding tussen geld en machthebbers. Het is de slimme manier waar August von Hayek op duidde om solide geld weer te herintroduceren.

In de vierde plaats, Bitcoin is geprogrammeerd als solide geld, als een nieuwe en verbeterde digitale versie van goud. Hoe meer je leert over bitcoin, hoe meer je goud als solide geld in onze monetaire geschiedenis respecteert. De meer je leert over goud, hoe meer je bitcoin leert te waarderen als een verbeterde iteratie van goud.

In de vijfde plaats, Bitcoin is gebaseerd op energie. Het is gekoppeld aan een bewijs van werkelijke arbeid in de fysieke realiteit. Het is een energy currency zoals Henry Ford deze al voorzag en Buckminster Fuller over had. Buckminister Fuller sprak over vermogen als energie en de berekening van energie volgens wetenschappelijke principes. Bitcoin beschikt over een publiek transparant driedimensionaal boekhoudsysteem voor het berekenen en bijhouden van waarde en vermogen door tijd en plaats heen. Vermogen is niet het goud van piraten, maar uiteindelijk energie.

In de zesde plaats, Bitcoin lekt geen energie; het werkt als een monetaire batterij. Het zet overtollige en ontoegankelijke hernieuwbare energiebronnen om in monetaire energie. Bitcoin kan worden geïntegreerd in het huidige energienetwerk en een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van duurzame, rendabele energiebronnen voor de elektriciteitsvoorziening van onze civilisatie. Het gebruik van vulkanen in El Salvador voor elektriciteitswinning en het minen van bitcoin is een recent voorbeeld van deze ontwikkeling.

In de zevende plaats, bitcoin groeit op het internet als een zwamvlok en is niet te stoppen. De mensheid heeft nog nooit een activa gehad die over de volgende eigenschappen beschikt: bitcoin kan niet worden gecensureerd, niet worden gedevalueerd, kent geen grenzen, bovendien is het toegankelijk voor iedereen met een eenvoudige smartphone met internet of een sattelietten-verbinding.

In de laatste plaats, bitcoin dient hier als het solide geld voor het verwezenlijken van financiële soevereiniteit voor elk individu. Het is het geld van de vrijheid en ondermijnt totalitaire regimes en de kracht van de digitale geldprinter die veel te vaak wordt ingezet voor de bekostiging van oorlogen, geweld en het optuigen van een politiestaat. Bitcoin staat voor vrijheid, vrede en financiële emancipatie van de mens uit de wurggreep van het huidige parasiterende totalitaire schuldensysteem dat zichzelf om zeep helpt en ieders vermogen daarmee zal uitvagen.

Bitcoin is de toekomst voor een nieuwe menselijke renaissance en humanisme 2.0

Deze reeks van overwegingen en feiten geven aan waarom Bitcoin de toekomst is voor een betere wereld voor uiteindelijk iedereen, en niet een kleine elite die het huidige systeem heeft uitgehold en misbruikt.

Volgens Michael Saylor is Bitcoin verder hoop. Voor meer informatie: Hope.com. Hieronder kun Michael aan het woord zien over de verschillende beveiligingslagen Bitcoin, en ook Bitcoin´s proof of work algoritme als een thermodynamische brug tussen onze natuurlijke en de digitale wereld.

Beschik jij al over bitcoin?