Fiatgeld versus Bitcoin - waarom is bitcoin superieur solide geld?

24-09-2021

Waarom is Bitcoin superieur geld en is fiatgeld zoals de euro en de dollar inferieur geld? Hoe zit het eigenlijk als we Bitcoin met Fiatgeld vergelijken?

Fiatgeld versus Bitcoin

Laten we het eens puntsgewijs samenvatten:

  • Fiatgeld is tegenwoordig een digitaal schuldinstrument met ongekende derde partij risico´s. Contant-fiatgeld wordt steeds meer verbannen door overheden. - Bitcoin is een digitaal eigendom dat werkt als digitaal contant basisgeld zonder derde partij risico´s.
  • Fiatgeld is afhankelijk verankerd in de kasboeken van financiële bedrijven, waaronder banken. Bitcoin is extreem veilig verankerd (op basis van onkraakbare cryptografie) in een publiek toegankelijk en transparant kasboek die gedistribueerd is over een gelijk netwerk van deelnemers over het wereldwijde internet.
  • Fiatgeld transacties zijn bemiddelde banktransacties die goed-, afgekeurd of geconfisqueerd kunnen worden. Bitcoin zijn autonome P2P finale transacties die zonder derde partijen over een vrij globaal netwerk plaatsvinden.
  • Fiatgeld kan door banken en centrale banken uit het niets worden geschapen. Er is geen limiet en de creatie van nieuwe fiat-eenheden neemt exponentieel toe om het schuldensysteem overeind te houden. Geldontwaarding neemt steeds verder toe met steeds hogere inflatiecijfers die de centrale banken trachten te beheren. Bitcoin kent een absolute schaarste van uiteindelijk 21 miljoen Bitcoin eenheden. Deze kunnen niet worden bijgedrukt. Er is geen centrale bank of monetaire autoriteit. De Bitcoin worden op basis van een decentraal protocol via een proces van mining in omloop gebracht. Elke vier jaar, of beter gezegd na 210.000 transactieblokken, worden er steeds voor de helft minder BTC in omloop gebracht. Dit tot dat alle 21 miljoen eenheden zijn gedolven ergens in de loop van 2140. De inflatie neemt na elke vier jaar af. De voorraad tot productie verhouding neemt toe.
  • Bitcoin is net zoals goud door de markt als geld bestempeld en uiteindelijk opgenomen door het bankwezen (Morgan Stanley, InvestView, Standard Chartered, Goldman SachsCitibankDeutsche Bank, Brevon Howard etc.). Alleen bitcoin kan door haar locatie onafhankelijkheid en transparante onveranderbare decentrale kasboek niet worden gemanipuleerd zoals dit helaas wel met goud en fiatgeld het geval is. Bitcoin maakt een scheiding tussen de macht van de mens in o.a. de vorm van staten en banken over het geld. De macht over geld is altijd gecentraliseerd geworden door rentmeesters en heersers in welke vorm dan ook. Bitcoin is decentraal basisgeld dat niet kan worden gecorrumpeerd door menselijke machtslust en instituties.

Dit zijn een aantal punten van verschil tussen fiatgeld en bitcoin. Hieronder in de Saylor Series van Robert Breedlove komt Michael Saylor van Microstrategy aan het woord over waarom fiatgeld heeft gefaald en waardoor Bitcoin het beste solide geld de mensheid ooit heeft uitgevonden:

Aanbevolen om te lezen: