Disclaimer omtrent het gebruik van Bitcoin Gids

27-02-2017

Het onderstaande is van toepassing op deze website Bitcoin Gids. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 1. De uitgever, LiberBits Media, spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 2. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina’s van Bitcoin Gids in die staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 3. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 4. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 5. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 6. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 7. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 8. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
 9. De uitgever zal overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een strikt AVG- of GDPR-beleid voeren om zo weinig mogelijk persoonlijke gegevens te verzamelen. De uitgever is een voorvechter voor internet privacy. Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan, dit is de Nederlandse benaming voor de General Data Protection Regulation (GDPR). Dit beleid is een extensie op de gehanteerde privacy policy van deze site. We doen er alles aan om deze website GDPR-compliant te maken en we verzamelen en verwerken alleen persoonsgegevens als het noodzakelijk is
 10. We hopen dat Bitcoin Gids zal hebben uw eigen weg te vinden. Deze website geeft geen beleggingsadvies alleen maar de persoonlijke gedachten over het bankwezen, de huidige staat van de globale economie en de rol van bitcoin in het mogelijk hervormen van het bankenstelsel. Bitcoin is onontgonnen gebied en niemand kan er iets zeker over zeggen aangezien het een volledige nieuwe disruptieve internet technologie is.
 11. Luister naar iedereen, maar volg niemand, denk voor uzelf!
 12. Voor meer vragen over deze disclaimer: contact.

Find your own way, think for yourself, listen to all, but follow none!