De problemen van Bitvavo met DCG en Genesis? Staat Bitvavo op omvallen?

06-01-2024

Problemen Bitvavo met DCG en Genesis. Hoe erg zijn de financiële problemen van Bitvavo met DCG en Genesis Trading? Staat Bitvavo op omvallen? Is Bitvavo failliet en bankroet?

Het nieuws heeft aardig wat (negatieve) aandacht besteedt aan de problemen van Bitvavo met DCG en Genesis. De Bitvavo-DCG-Genesis liquiditeitscrisis krijgt zelfs wereldwijd veel belangstelling. Op de social mediakanalen werd er eind 2022 ook veel FUD (Fear Uncertainty Doubt) berichtjes geplaatst. Dit veroorzaakte natuurlijk voor veel onnodig onrust.

In dit artikel behandelen we enkele belangrijke vragen omtrent de problemen van Bitvavo met DCG en Genesis. In het kort: Bitvavo staat niet op omvallen, integendeel het bedrijf beschikt over enorme reserves en mogelijkheden om de klap te verwerken en haar klanten te beschermen. Echter, er zijn wel belangrijke lessen te leren uit deze Bitvavo crisis.

Belangrijke update van 6 januari 2024: DCG heeft op Twitter aangekondigt dat ze alle kortetermijnleningen van Genesis hebben afbetaald. In totaal heeft DCG in iets meer dan een jaar meer dan $ 1 miljard aan schulden afbetaald aan haar schuldeisers, waaronder bijna $ 700 miljoen aan Genesis, waarmee alle verplichtingen die op dit moment verschuldigd zijn zijn voldaan.

Dit is goed nieuws voor Bitvavo die nog €280 miljoen in activa heeft vast zitten op het Genesis platform. Het is te verwachten dat in de loop van 2024 Genesis Bitvavo zal afbetalen. Daarmee komt een einde aan de problemen van Bitvavo met DGC en Genesis.

Hieronder kun je het bericht lezen van DCG met een commentaar van Barry Silbert over de huidige afbetalingsstatus:

Voor meer informatie: lees onze Bitvavo review.

Lees verder en leer....

Waar staat DCG eigenlijk voor? Wat is Genesis Trading?

DCG staat voor de Digital Currency Group, het is de moedermaatschappij van Genesis (Trading) en de lucratieve cryptofondsen van Grayscale Investments. DCG met Grayscale en Genesis Trading behoren tot de gerespecteerde bedrijven binnen de cryptomarkt en bedienen vooral institutionele partijen, waaronder Bitvavo. Bitvavo zorgt niet zelf voor de crypto staking dienst die het aan haar klanten aanbiedt, maar maakt gebruik van de diensten van Genesis Tradingen Coinbase Institutional.

Genesis maakt verliezen met de val van Terra Luna & FTX

Genesis Trading is een belangrijke institutionele crypto-kredietverstrekker. Echter is Genesis Trading in 2022 door de implosies van het Terra Luna project en de FTX-exchange in de financiële problemen gekomen en zit nu in een liquiditeitscrisis. Genesis zit met zeker een verlies van 1,2 miljard dollar opgezadeld en kan het niet meer aan haar verplichtingen voldoen. Halverwege november zijn alle opnames stopgezet en heeft Bitvavo €280 miljoen in tegoeden van haar klanten daar vast zitten. De bekende Gemini exchange heeft zelfs €800 miljoen vast zitten op Genesis.

Zal Bitvavo de €280 miljoen terug kunnen krijgen van DCG?

Het is nog onduidelijk of Bitvavo dit geld kan terugkrijgen. Het is namelijk een complexe situatie. DCG zou namelijk Genesis van een mogelijke bankroet kunnen redden door een nieuwe kapitaalinjectie. DCG probeert nieuw durfkapitaal op te halen. DCG gaat er vanuit dat de huidige liquiditeitscrisis tijdelijk is en dat het niet zal leiden tot een bankroet. DCG heeft verder de belofte gedaan dat het aan Bitvavo alle tegoeden zal terugbetalen. Er wordt gewerkt aan een uitgebreid plan om de financiële problemen van Genesis op te lossen. Het is alleen nog niet duidelijk op welk termijn dit gaat gebeuren en wat de details zijn van dit reddingsplan. Het laatste nieuws van 6 januari 2024 duidt erop dat Bitvavo haar geld zal terugkrijgen in de loop van 2024.

Problemen Bitvavo met DCG en Genesis hebben geen impact op de klanten en de dienstverlening

Bitvavo´s dienst en platform werkt gewoon als vanouds. De problemen met DCG hebben geen impact op de klanten. Bitvavo staat gewoon garant voor het uitstaande bedrag bij DCG en neemt daarmee het risico van haar klanten over. Het platform werkt gewoon alsof er niets aan de hand is en alle klanten kunnen op elk moment al hun tegoeden netjes opnemen. Het is belangrijk om te beseffen dat staking op Bitvavo is verdeeld in twee varianten: on-chain staking en off-chain staking.

  • Voor on-chain staking maakt Bitvavo gebruik van het protocol zelf die werkop op basis van Proof-of-Stake. Deelnemers die daarop tegoeden aan het werk zetten, ontvangen daarvoor een beloning. Die beloning keert Bitvavo grotendeels uit aan de klant.
  • Voor off-chain staking maakt Bitvavo gebruik van derde partijen zoals DCG en ook Coinbase Lending. Voor klanten die staking inschakelen, lenen ze deze tegoeden aan deze derde partij uit tegen een vergoeding. Die vergoeding keert Bitvavo grotendeels uit aan de klant. Enkel tegoeden in deze categorie zijn bij de ontstane DCG liquiditeitscrisis betrokken.

Wat gebeurt er als DCG en Genesis Bitvavo niet kunnen terugbetalen?

Als het reddingsplan van DCG zal mislukken en Genesis bankroet zou gaan, dan zou Bitvavo een financieel gat van 180 miljoen euro hebben volgens een artikel in het Financieel Dagblad (FD). Volgens Bitvavo is deze voorsteling van zaken niet correct en is het artikel onvolledig. Laten we een aantal zaken op een rij zetten:

  • Bitvavo heeft in totaal een eigen vermogen van ongeveer €100 miljoen.
  • De oprichters van Bitvavo hebben toegezegd om €100 miljoen in dividend terug te storten.
  • Bitvavo beschikt over een kredietlijn van €70 miljoen die het van verschillende banken kan krijgen.
  • In het geval 2022 een verliesjaar wordt, kan Bitvavo €34 miljoen over 2021 terugvorderen van de belastingdienst.

Bitvavo is financieel gezond, zonder langlopende leningen. In de afgelopen jaren zijn aanzienlijke winsten behaald; €173 miljoen in 2021 en circa €250 miljoen in totaal tot op heden. Het bedrijf heeft zo aanzienlijke reserves opgebouwd. Deze gegevens zijn bevestigd geworden door de accountant Grant Thornton. Bitvavo is solvabel en stabiel. Het bedrijf beschikt over voldoende middelen om deze financiële klap op te vangen mocht DCG niet in staat zijn om Bitvavo terug te betalen. De Bitvavo klanten hebben verder geluk dat Bitvavo verder het risico op zich neemt voor hun klanten.

Verder gaat Bitvavo er vanuit dat er een oplossing zal komen, ook in het negatieve geval dat Genesis failliet gaat en DCG wordt onderzocht door de toezichthouders. Het zal de zaak alleen maar vertragen, echter Bitvavo gaat er vanuit dat de DCG over voldoende middelen beschikt om op termijn Bitvavo geheel terug te betalen. Daarom dat Bitvavo het voorstel van DCG (9 januari 2023) heeft afgewezen. DCG stelde voor om alleen ±70% van het openstaande bedrag in een voor Bitvavo acceptabele termijn terug te betalen. De onderhandelingen zullen doorgaan....

Wat kunnen we leren van deze Bitvavo problemen met DCG en Genesis?

Financiële afhankelijkheidsrelaties zorgen voor grotere risico´s. Bitvavo verzorgt haar crypto staking dienst niet zelf en dit leidt tot extra derde partij risico´s die vooral tijdens slechte tijden naar boven komen. Tijdens slechte tijden wanneer koersen dalen, liquiditeit afneemt en verliezen worden geleden binnen de cryptomarkt kan dit zorgen voor een golf van faillissementen. Ponzi´s zoals FTX en Terra Luna implodeerden. Gelukkig is Bitvavo een goed bedrijf met voldoende financiële middelen, echter toekomstige problemen met crypto staking ofwel de algehele crypto kredietmarkt kunnen weer opduiken. We raden onze lezers dan ook aan om de crypto staking optie bij Bitvavo uit te zetten. Het verdienen van een passief rendement weegt niet op tegen de mogelijke risico´s. Wanneer de crypto staking optie aan staat, wordt het tegoed van de klant bij Bitvavo voor een vergoeding uitgeleent aan een derde partij (Genesis). Bitvavo zou alternatief verder haar dienst moeten splitsen in een on-chain en off-chain staking optie, waarbij de klant beter wordt geinformeerd over de respectieve risico´s en de keuze heeft om alleen de on-chain staking optie te activeren. Op dit moment is dit nog niet mogelijk.

Speculeren met crypto is risicovol en volgens onze visie gaat het voorbij aan de originele ideologie van bitcoin: financiele soevereiniteit. Become your own bank en neem zelf eigendom over je geld en activa. Bitcoin is onvervreemdbaar digitaal eigendom en werkt P2P als een alternatief solide geldstelsel zonder banken en centrale banken. Het betekent wel dat de aangekochte bitcoin van een exchange wordt opgenomen en worden gestort op de eigen bitcoin wallet. Not your keys, not your coins is het devies. Wanneer de bitcoin op een handelsrekening staat, is het uiteindelijk niet van jouw, maar in dit geval van Bitvavo. Wanneer je bitcoin gaat staken bij Bitvavo, leent Bitvavo deze bitcoin uit aan een derde partij, met alle risico´s van dien. De problemen die Bitvavo heeft met DCG en Genesis, leren ons weer eens deze les: neem geen risico met je bitcoin. Wanneer je niet handelt met je bitcoin op het Bitvavo platform, haal deze van je rekening en zet deze op je eigen bitcoin wallet.

Conclusie: de les geleerd?

Bitvavo zal de financiële problemen met DCG en Genesis gemakkelijk overleven in het geval Genesis faalt. Bitvavo staat niet op omvallen en zal niet bankroet gaan. Bitvavo zal zelf garant staan voor het verlies en in feite haar klanten compenseren. Klanten die de crypto staking dienst hebben ingeschakeld moeten bewust zijn van de risico´s die dit met zich meebrengt. We raden Bitvavo klanten aan om niet gebruik te maken van deze Bitvavo dienstverlening. Het beste is natuurlijk om zo weinig mogelijk tegoeden aan te houden op het Bitvavo platform. Alleen die tegoeden die je gebruikt voor de handel laat je staan (de koop- en verkooporders). Het overige bedrag dat je spaart, zet je veilig op je eigen wallet. Onze visie is dat alleen bitcoin te beschouwen is als een goede lange termijn belegging in het solide geld van de toekomst. De rest van de cryptmarkt is iets voor durfkapitalisten en gokkers. Gebruik Bitvavo voor het alleen kopen en verkopen van bitcoin.

Voor meer verdiepende artikels, raden we de volgende bronnen aan:

Waarom zou ik bitcoin (BTC) kopen?

Gedetailleerde Bitvavo Review

Bitvavo statement over DCG situatie 15 December 2022

Bitvavo statement over DCG situatie 23 December 2022

Bitvavo statement over DCG situatie 9 januari 2023

Bitvavo support over de DCG situatie

Bitvavo of Binance - welke exchange is beter?

Blox of Bitvavo - welke dienst is beter?