Alternatief voor Bitcoin?

02-03-2017

Is er een alternatief voor Bitcoin?

Deze vraag wordt steeds vaker gesteld. Zeker in het licht van de stijgende transactiekosten. Vooral Ethereum, Dash, Monero en Zcash krijgen veel belangstelling. Het probleem is dat wanneer de koers van bitcoin alleen maar hoger wordt, de relatieve transactiekosten afgerekend in bitcoins (sats) ook steeds duurder worden. Dit is zeer problematisch voor de ontwikkeling van Bitcoin. De bitcoins worden in deze context niet meer gebruikt als een currency en transactiemiddel, maar puur als een oppotmiddel voor vermogensbescherming. Dit maakt van Bitcoin is soort alternatieve vorm van goud en alleen geschikt voor de rijke beleggers. Voor het verrichten van microbetalingen en het integreren van de unbanked binnen het netwerk is Bitcoin niet meer geschikt. Er zal in deze context moeten worden gezocht naar een goed alternatief voor Bitcoin. Ethereum, Dash, Monero en Zcash zijn bekende alternatieven, maar ook Litecoin en Dogecoin.

Gelukkig werkt de Bitcoin gemeenschap aan een oplossing van dit probleem door de ontwikkeling van een tweede transactienetwerk die bovenop de blockchain wordt gebouwd. Dit wordt het Lightning Network genoemd en is een oplossing voor het schaalbaarheidsprobleem en de stijgende transactiekosten. Mocht dit project volledig zijn uitgerold met goede apps dan zorgt dit er voor dat er eigenlijk geen goed alternatief is voor bitcoin. Bitcoin is programmeerbaar en kan in feite alle kinderproblemen oplossen. Aangezien Bitcoin het meest extreem veilige netwerk is voor waarde transacties met het meeste netwerk effect en een onveranderbare voorspelbare monetaire politiek, is vanuit een monetair oogpunt geen alternatief voor bitcoin.

Voor meer informatie: