De impact en gevolgen van digitaal centralebankgeld (CBDC's)

01-06-2021

We willen onze lezers wijzen op een belangrijk gesprek tussen Simon Dixon en Saif Ammous over de impact en gevolgen van de introductie van digitaal centralebankgeld zoals de digitale Euro. Digitaal centralebankgeld wordt naar het Engels vertaalt als Central Bank Digital Currency (CBDC).

Het gaat hier om digitaal geld dat door de centrale bank wordt uitgegeven. In EMU is dit de ECB. De ECB bestudeert op dit moment de manier waarop een digitale euro (CBDC) zal worden geïmplementeerd. Het dient als digitaal gecentraliseerd basisgeld die uit het niets kan worden geschapen en direct aan de burgers kan worden versterkt via een ECB-app als bijvoorbeeld een universeel basisinkomen.

De ECB opereert hier in feite als een commerciële bank en kan in feite het commerciële bankengeld overbodig maken. Banken scheppen digitale euro's bij het verstrekken van leningen en hypotheken. Dit is in feite privaat geld of wel commerciëlebankgeld. Volgens Simon Dixon zal dit geld steeds meer verdwijnen en zullen de overheden in coördinatie met de centrale banken commerciële banken bankroet laten gaan wanneer ze in de problemen komen bij een volgende crisis.

De vraag is in hoeverre de commerciële banken dit scenario wel of niet zullen aanvechten door o.a. het inzetten van bitcoin. Bitcoin is decentraal basisgeld en in feite de antithese van centrale banken. Verder is het spel-theoretisch niet uit te sluiten dat centrale banken zelf ook stiekem bitcoin op de balans zetten om zich te hedgen tegen een mogelijk succes en tegenaanval de banken met bitcoin. Het is een machtsspel dat zich in de komende jaren zal verder ontwikkelen naar mate de CBDC's daadwerkelijk worden uitgerold.

Hoe het ook zij, de komst en introductie van digitaal centralebankgeld zal de centrale banken en overheden enorme macht geven over onder meer het financiële leven van haar burgers. Financiële repressie, censuur, sturing en surveillance is een fluitje van een cent om te verwezenlijken. Belastingen kunnen o.a. onmiddellijk worden geheven en een CBDC kan verder worden geprogrammeerd voor bepaalde doelstellingen te verwezenlijken en koopgedrag te promoten. Het is dan ook een belangrijk component in de Great Reset agenda van het WEF.

Bitcoin is hier de reddingsboot. Het is een decentraal monetair netwerk gebaseerd op deflatoir absoluut schaars basisgeld en biedt de mensheid een weg uit een dystopisch financieel systeem onder totale controle van de centrale banken. Bitcoin verwezenlijkt financiële zelfstandigheid en vrijheid, geen afhankelijkheid en voorwaardelijkheid. Voor meer informatie, luister naar episode 60 van de Bitcoin Standard: Bitcoin and the Rise of Central Bank Digital Currencies.