Bitcoin DeFi

24-09-2020

DeFi is een afkorting voor decentralized finance. Het gaat om het decentraliseren van de verouderde financiële orde (Finance 1.0). Deze werkt op volledig verouderde technologie die niet past in ons huidige informatie- en internettijdperk. We moeten migreren naar een nieuwe decentrale orde die de mensheid dient en niet de elite.

De huidige DeFi-ecosysteem wordt gedomineerd door experimenten op de Ethereum blockchain. Hier wordt Bitcoin als een token geïntegreerd. Men kan stellen dat Bitcoin nodig is om verdere liquiditeit en waardevastheid te kunnen bieden in het huidige wilde westen van DeFi.

Zeker, de meest exotische blockchains kunnen een mooie DeFi-sector ontwikkelen als een soort tweede netwerklaag op bitcoin. Uiteindelijk is Bitcoin de ultieme reserve asset en afwikkelingslaag voor de belangrijkste transacties. Verder kan Bitcoin zelf een DeFi-sector ondersteunen. De ontwikkeling van een Bitcoin DeFi sector kan een inhaalslag maken. Dit wil zeggen DeFi-diensten willen bovenop de Bitcoin blockchain draaien als een tweede of derde netwerklaag.

Zo zijn er al projecten die werken aan de ontwikkeling van een Bitcoin DeFi-ecosyseem. Zo wordt er gewerkt aan OpenDEX. OpenDEX wil verder werken aan blockchain overschrijdende standaardisatie van DEX-specificaties, -protocollen en toekomstige liquiditeit-fondsen. OpenDEX is ontwikkeld op basis van de Bolt LN-technologie en Connext, een p2p-betalingsprotocol voor cross-chain transacties tussen de Bitcoin, Ethereum en Litecoin netwerken.

Een ander belangrijk element voor een gelukte DeFi-sector is de integratie van een decentraal oracle netwerk met de hoofd-blockchain. Vele blockchains, zoals die van Bitcoin, zijn niet ontwikkeld voor het verwerken van real-time externe datastromen die binnen komen via een Oracle netwerk. Echter via een tweede laagoplossing zoals Liquid Netwerk en RSK is dit wel mogelijk.

De RSK-blockchain en netwerk is gekoppeld als een zijketen aan die van Bitcoin. Bitcoin wordt gebruikt als de ultieme transactieafwikkelingslaag. RSK werkt samen met Chainlink aan de architectuur waardoor datastromen door zogenaamde RIF-poorten van Chainlink nodes naar RSK nodes kan vloeien. Voor meer informatie: RSK RIF Gateways Chainlink Architecture. RSK beschikt verder ook over een goed werkend DeFi-platform: Money on Chain. Liquid beschikt ook over eigen een DEX-platform: TDEX.

DeFi op de Bitcoin mainchain?

Er zijn genoeg mogelijkheden om DeFi via andere netwerklagen en zijkketens aan Bitcoin te koppelen. Echter, de meest eenvoudige manier om Bitcoin zonder andere lagen te koppelen aan DeFi-applicaties is door de implementatie van BIP-119. Via een eenvoudige update in de broncode door de toevoeging van de OP_CHECKTEMPLATEVERIFY opcode kan Bitcoin zelf ook slimme contracten voor DeFi-applicaties ondersteunen.

Een andere methode is door het toevoegen van Miniscript, een logische taal en notatiesysteem voor het gestructureerd representeren van Bitcoin Scripts waardoor Bitcoin transacties meer expressiever kunnen worden geprogrammeerd. Een andere methode is om via Taproot broncode update Bitcoin meer expressiever te maken voor het programmeren van slimme contracten en DeFi-applicaties.

Bitcoin kan steeds meer worden geoptimaliseerd om op een super veilige manier een DeFi-toepassingen zoals decentrale geldmarkten en derivatenhandel te ondersteunen.

Bitcoin als de ultieme reservevaluta van DeFi

Bitcoin is uiteindelijk het monetaire ijkpunt van ook de wilde DeFi-sector. Het is het monetaire basisgeld, terwijl de meeste tokens als ongereguleerde effecten aan toonder kunnen worden beschouwd. Alles staat en valt met het succes van Bitcoin.